W ślad za zapowiedzią Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego, dotyczącą objęcia organizacji pozarządowych tarczą antykryzysową, Narodowy Instytut Wolności przedstawia 19 rozwiązań dla III sektora wprowadzanych w ramach tej tarczy.

Wspieranie aktywności seniorów, edukacja, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych – to główne cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła w środę konkurs ofert do programu ASOS w edycji na rok 2020. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2020 r.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych zaprasza do czynnego udziału w IV Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych w Ustrzykach Dolnych. Tematem przewodnim tegorocznego Forum będą Fundusze Europejskie – IV BFOP „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

Narodowy Instytut Wolności zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie na operatorów regrantingu. W ramach konkursu FIO 2020 Priorytet 1 zostanie wybranych minimum 16 operatorów wojewódzkich oraz 5 operatorów regrantingu tematycznego i regionalnego.

Występy zespołów, strefa zabaw dla dzieci, działania edukacyjne i piesze wycieczki – między innymi na takie atrakcje mogli liczyć uczestnicy podkarpackich obchodów 15-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej, które odbyły się w Mucznem, w Bieszczadach.

W sali budynku przy Pola 1 w Lesku już tradycyjnie odbyło się Harcerskie Kolędowanie zorganizowane przez Hufiec Bieszczadzki ZHP. W kolędowaniu uczestniczyło ponad 20 osób, instruktorów harcerskich, przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół, przyjaciół harcerstwa.

Narodowy Instytut Wolności ogłosił pierwszy otwarty konkurs dotacyjny w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Już wkrótce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosi programy dotacyjne na działania w zakresie kultury na 2019 rok.

Projekt poświęcony pisarzowi Kornelowi Makuszyńskiemu, pisarzowi, którego twórczość jest pełna radości i uśmiechu. W roku 2014 obchodziliśmy 130 rocznicę urodzin pisarza.

"Bieszczadzkie Bajkowanie" był to projekt skierowany do najmłodszych dzieci mieszkających na terenie powiatu leskiego. W projekcie uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych oraz zuchy z terenu powiatu leskiego.

Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój zostało zakwalifikowywane do udziału w VIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w ramach II segmentu skupiającego pozarządowe organizacje lokalne, rekomendowane przez Fundację Stefana Batorego i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.