W ramach programu ogłaszamy co roku konkursy stypendialne w woj. podkarpackim. Do tej pory współfinansowaliśmy stypendium dla 35 osób. Stypendium w wysokości 500 zl. miesięcznie otrzymali studenci pierwszego roku na państwowych uczelniach, pochodzących z takich miejscowości jak: Besko, Czarna, Łęki Dukielskie, Hoczew, Wołkowyja, Olszanica, Humniska, Lesko, Baligród. Dzięki tym pieniądzom, młodzież ma szanse utrzymać się na studiach ale także wziąć udział w innych programach stypendialnych skierowanych do studentów II, III roku itd. Środki na stypendium pochodziły z FEP, Fundacji Wspomagania Wsi, natomiast nasz wkład został pokryty przez Gminy z których pochodzili stypendyści. Młodzież otrzymująca stypendium angażuje się jako wolontariusze, dzięki czemu nasze Stowarzyszenie uzyskało cenna pomoc i zaplecze kadrowe.
Źródło finansowania: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.