Będzie można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z czytelnictwem, literaturą, edukacją kulturalną, artystyczną, wydarzeniami artystycznymi, uczestnictwem w kulturze. Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój zaprasza wszystkie organizacje, grupy nieformalne, które chciałyby aplikować o dotacje, o zgłaszanie swoich pomysłów na projekty do biura Stowarzyszenia.

Link do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego