Wnioski można składać od 7 listopada 2018 r. do 20 listopada 2018 r. (tylko do godz. 14.00!). Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (ROHiS) przewiduje wsparcie organizacji harcerskich jako strategicznych partnerów państwa w dziele wychowania młodych ludzi. Program ma zapewnić stabilność ruchowi harcerskiemu, który łącząc tradycję i nowoczesność, umożliwia harmonijny rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków. Chętne jednostki harcerskie, zainteresowane wsparciem prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem.

Więcej informacji znajduje się na stronach NIW: