Spotkanie rozpoczął komendant hufca ks. hm. Tomasz Latoszek, który złożył zebranym życzenia noworoczne, zebrani podzielili się opłatkiem. Następnie zostały wręczone wyróżnienia harcerskie. Srebrną Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa została wyróżniona pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Berezce Barbara Gaweł- Łyda, Krzyżami Zasługi dla Hufca Bieszczadzkiego ZHP – hm. Bernadeta Wyszatycka i phm. Henryk Wyszatycki; Krzyżem Pamiątkowym 100-lecia ZHP- phm. Małgorzata Kowalska i pwd. Krystyna Gałęza. W imieniu odznaczonych władzom hufca złożyła podziękowanie hm. B. Wyszatycka. Kolędowanie rozpoczęto kolędą „Wśród nocnej ciszy” przy akompaniamencie gitary, na której grał ks. hm. T. Latoszek. Śpiewano kolędy korzystając z tekstów wyświetlanych przy pomocy projektora. Spotkanie zakończono kręgiem instruktorskim.