Dzieci miały możność poznać piękne bajki poprzez pokazy oraz ich ciekawą interpretację przez instruktorów Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Poznali bajki starsze i nowsze, niektóre - dziadkowie czytali rodzicom - dzieci. W spotkaniach w ramach projektu uczestniczyli rodzice, drużynowi prowadzacy gromady zuchowe, przedstawiciele władz Stowarzyszenia oraz Bieszczadzkiego Hufca ZHP w Lesku. Uczestnicy pokazów, poznali bajki kliszowe przede wszystkim podczas zlotu harcerskiego w Berezce. Pokazy były ilustrowane dźwiękową aranżacją. Bajki rodziców dzieci-uczestników projektu, pokazywane w formie kliszowej wzbudziły duże zainteresowanie. Dzieci miały możność porównać stare bajki z bajkami nowymi wydawnictwa „Dwie siostry”. Dzieci rozwinęły swe zdolności plastyczne w czasie warsztatów plastycznych- „Ilustrujemy poznane bajki”. Zachęcono rodziców, nauczycieli do promocji czytania bajek. Przypomniano akcję „Poczytaj mi mamo, tato”. Imprezy w ramach „Bieszczadzkiego Bajkowania” szczególnie były popularne wśród zuchów/ dzieci z klas I-IV/.
Projekt zrealizowano dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki.