Cele zakładane w zadaniu "Aktywny senior -promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Bieszczadach" zostały zrealizowane. W ciągu 5 miesięcy poprzez udział w warsztatach poświęconych wolontariatowi wśród osób starszych stworzono sprzyjające warunki do pobudzania i rozwijania działalności wolontariackiej, jako jednej z form aktywności obywatelskiej i możliwości uczestniczenia w życiu lokalnych społeczności Leska, Berezki, Bóbrki i innych miejscowości z terenu powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. W realizacji uczestniczyło 40 seniorów z czego ponad połowa w wieku 70 plus. W czasie warsztatów budowano pozytywny wizerunek wolontariatu jako jednej z form aktywności obywatelskiej wśród seniorów. Uczestnicy projektu poszerzyli wiedzę i zdobyli umiejętności z zakresu wiedzy o wolontariacie i korzyści z takiej działalności dla osób starszych. Projekt przyczynił się także do zwiększenia motywacji na rzecz podejmowania działań na rzecz lokalnych społeczności wśród osób starszych, w wieku 60 plus. Ukazaliśmy różnego rodzaju wolontariat, który mogą wykorzystać seniorzy w swoim gronie m.in. wzajemna pomoc w różnych sprawach, szczególnie ludziom niesamodzielnym, chorym, niespełnosprawnym. Jednocześnie podkreślono, jak bardzo ważna jest aktywność w starszym wieku dla każdego człowieka podejmowana w różnych dziedzinach.

 

Spot informacyjny

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020