Projekt szkoleniowo - coachingowy skierowany do społeczności lokalnej, lokalnych liderów, członków organizacji pozarządowych z terenu Polski Południowo - Wschodniej. Projekt realizowany w 2014 r.