W dniach 26.10.2018 od. godz.18:00 do 27.10.2018 do godz.12:00, w świetlicy wiejskiej w Hoczwi k. Leska odbędą się Targi Różnorodności w ramach projektu „Aktywne NGO”, organizowane przez Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój w Lesku.

Ich głównym celem będzie zapoznanie się z ofertą lokalnych organizacji, stowarzyszeń, kół, grup nieformalnych i harcerskich służące rozwijaniu różnorodnych pasji i zainteresowań. Uczestnictwo w Targach będzie nieodpłatne zarówno dla wystawców, jak i odwiedzających. Oprócz przygotowania stoiska wszystkie uczestniczące instytucje mają możliwość przedstawienia krótkiej prezentacji, warsztatów lub przygotowania innych atrakcji, które przyciągną na Targi większą liczbę uczestników.
Zapraszamy organizacje pozarządowe, firmy i instytucje zainteresowane udziałem w targach i prezentacją swojej oferty do zgłoszenia się, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres seir(at)seir.pl. W treści wiadomości prosimy opisać dokładną nazwę organizacji, dane kontaktowe i krótko opis w jaki sposób organizacja zamierza się zaprezentować. Na e-maile zgłoszeniowe czekamy do 24 października 2018 roku.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).