Zapraszamy organizacje, stowarzyszenia, koła, grupy nieformalne, organizacje harcerskie do udziału w konferencji „Aktywne NGO” w ramach projektu „Aktywne NGO:, która odbędzie się 27.10.2018 o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Hoczwi k. Leska.

W programie m.in.: Prezentacja dokonań Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku, prezentacja „Stowarzyszenia Nasze dzieci nasza gmina”, Teatr wielu pokoleń, prezentacja projektu Aktywne NGO, projekty Narodowego Instytutu Wolności dla NGO.

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy składać na formularzu - Zgłoszenie na konferencję

 

Program konferencji

27.10.2018 r. godzina 10:00, Hoczew k. Leska

Powitanie

Prezentacje:

Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój, organizacje pozarządowe w regionie – Jarosław Wojtas

Hufiec Bieszczadzki ZHP Lesko - Damian Gądek

Stowarzyszenie „Nasze dzieci nasza gmina” - prezes Stowarzyszenia z Baligrodu

Teatr wielu pokoleń - Małgorzata Kowalska

Projekt „Aktywne NGO” - Anna Domożyk

Informacje o możliwościach dofinansowania dla stowarzyszeń - Jarosław Wojtas

Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu – Zbiory muzealne – „Ocalić od zapomnienia” – A. Wiśniewska

W przerwie przewidujemy występ „Teatru Wielu pokoleń” z Baligrodu oraz poczęstunek dla uczestników konferencji.

Około 12:00 zakończenie konferencji

 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).