Aktualizacja z dnia 22.10.2018 r. Do dnia 16 października 2018 r. potrwa remont biura Stowarzyszenia, związane to jest z dostosowaniem biura do wymogów projektu "Aktywne NGO".

W przypadku potrzeby spotkania prosimy skorzystać z formularza kontaktowego. W ramach remontu obniżony zostanie sufit, odnowione zostaną ściany, okna, podłogi. Zakupione zostaną biurka, fotele, komputer. Wyremontowane pomieszczenie ma służyć potrzebującym organizacjom. Wkrótce zamieścimy zdjęcia odnowionego pomieszczenia.

Aktualizacja z dnia 22.10.2018 r. W dniu dzisiejszym odebrano prace remontowe w biurze Stowarzyszenia, remont przedłużył się o kilka dni w związku z długi czasem schnięcia ścian po równaniu zaprawą. Ale efekt jest okazały, jak widać na zdjęciach poniżej. Brakuje jeszcze tylko nowych biurek, krzeseł, foteli, które zostaną dostarczone początkiem listopada. Kompletne, wyposażone pomieszczenie biurowe dla Stowarzyszenia Edukacja i Rozwój to część projektu "Aktywne NGO", którego celem jest m.in. wparcie instytucjonalne dla NGO. Wyremontowane biuro służyć będzie innym organizacjom, m.in. dla Komendy Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).