Materiał filmowy z targów rożnorodności.

Zobacz materiał filmowy z konferencji.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).