W Lesku 20 grudnia w Sali restauracji Stare Lisko odbyło się spotkanie osób uczestniczących w projekcie Aktywne NGO dofinansowanym przez Narodowy Instytut Wolności z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Warsztaty rozpoczął prezes stowarzyszenia, który przedstawił zadania zrealizowane w ramach projektu oraz omówił jak stosować nowoczesne technologie w pracy NGO.

Następnie zostały wyświetlone spoty przedstawiające konferencję Aktywne NGO oraz Targi Różnorodności. Obie imprezy odbyły się w świetlicy wiejskiej w Hoczwi przy pomocy dyrekcji miejscowej szkoły. Szkoły Podstawowej. Na zakończenie spotkania hm. T. Domożyk- przewodniczący Kręgu Instruktorskiego wręczył pamiątkowe Krzyże „100 lat ZHP” panu Janowi Kowalskiemu, dh. D. Gałęza- Biega, dh. M. Kowalskiej. W przerwie państwo Wyszatyccy zaprezentowali kilka regionalnych pastorałek. Uczestnicy projektu podkreślali jak ważne są dofinansowania dla projektów, w których mogą uczestniczyć seniorzy.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).