Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu „Aktywny senior – promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych".

Informacja o projekcie

Aktywny senior – promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych realizowany jest w ramach

 

Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych, Priorytetu IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne), projekt otrzymał akceptację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada promocję i rozwój wolontariatu wśród osób starszych. Główna idea projektu to zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji, poprzez stworzenie wolontariatu osób starszych. Chcemy przygotować, przeszkolić wolontariuszy i opiekunów z zakresu pomocy osobom starszym. Najważniejszym przesłaniem i wartością projektu będzie idea samopomocy - seniorzy na rzecz seniorów. W ramach projektu odbędzie się Cykl warsztatów „Letnia Akademia Wolontariusza 60+”. Tematyka warsztatów to: „Wolontariat dla każdego”, „Skuteczna praca w zespole – jak się komunikować?”, “Cyfryzacja w służbie wolontariatu”.

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020