Projekt oparty jest na wykorzystaniu zainteresowań uczestników i ich pasji w celu podniesienia kompetencji językowych, a zwłaszcza praktycznego wykorzystania języka angielskiego. Będą to typowe zajęcia harcerskie wzbogacone językiem angielskim.

Być może uda się nawiązać kontakt z jakąś zagraniczną drużyną w celu wymiany doświadczeń, podzielenia się rezultatami projektu. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Na zajęciach regularnych język angielski wykorzystywany będzie w połączeniu z takimi elementami wiedzy harcerskiej jak: historia, symbolika, pionierka, samarytanka, łączność, terenoznawstwo, środowisko naturalne itp. Wykorzystywane będą skautowe piosenki angielskie oraz gry i zabawy. Projekt zakłada również kontynuowanie warsztatów rękodzieła i regionalnej kuchni w dotychczasowej formie tzn. rodzice i dzieci. Takie warsztaty cyklicznie już się w szkole odbywają. Po warsztatach powstanie videoblog. Po każdych zajęciach zostanie nakręcony film z poznaną techniką, a instrukcje wykonania będą nagrane przez uczestników w języku angielskim.
Oprócz warsztatów projekt zakłada 2 zajęcia przeprowadzone wspólnie dla uczestników i chętnych rodziców. Podczas takich zajęć inicjatywa w dużej części leżeć będzie po stronie uczestników – będą je prowadzić próbując przekazać swą wiedzę rodzicom. Na bieżąco uczestnicy będą prowadzić kronikę projektu. Projekt zakłada zorganizowanie trzech konkursów skierowanych na zewnątrz do drużyn działających w Hufcu Bieszczadzkim ZHP : Konkursu wiedzy o skautingu na świecie, Konkursu plastycznego i piosenki angielskiej o tematyce skautowej lub turystycznej. Będą poczynione starania aby szkołę odwiedził native speaker z programu Nauka Bez Granic. Podsumowanie projektu odbędzie się podczas Święta Rodziny.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć