Projekt poświęcony pisarzowi Kornelowi Makuszyńskiemu, pisarzowi, którego twórczość jest pełna radości i uśmiechu. W roku 2014 obchodziliśmy 130 rocznicę urodzin pisarza.

Poprzez organizację festiwalu przypomnieliśmy dzieciom i młodzieży twórczość pisarza skierowaną do maluchów i dzieci starszych. Poprzez spotkania w bibliotekach, wystawach książek Makuszyńskiego, konkursy pięknego czytania, wystawę prac plastycznych ilustrujących ulubione utwory pisarza zachęciliśmy dzieci i młodzież do systematycznego czytania, korzystania z zasobów bibliotek. Uczestnicy projektu poznali miejsca związane z Makuszyńskim i jego twórczością /Zakopane i Pacanów/. Na wieczorze filmowym zapoznali się z filmowymi adaptacjami utworów Makuszyńskiego, szczególnie "Szatan z siódmej klasy" oraz Koziołek Matołek.

Zadanie dofinansowane z MKiDN z programu Promocja literatury i czytelnictwa.