Projekt Radosne poranki literackie został dofinansowany z MKiDN z promocji czytelnictwa. Trwał od kwietnia do listopada 2017 r.

Przeznaczony był dla dzieci, szczególnie ze szkoły podstawowej i przedszkola. W ramach projektu odbyło się ok. dwudziestu spotkań z bajką. Spotkania były organizowane w różnej formie i odbyły się min. w Bóbrce, Baligrodzie, Hoczwi i Lesku. Specjalni lektorzy czytali najbardziej znane bajki. Organizowane były zabawy tematyczne, zabawy integracyjne, tworzono własne książeczki, zakładki, ilustrowano ulubione bajki. Wyróżnione ilustracje były nagradzane książeczkami z bajkami m.in. braci Grimm, Brzechwy, Chotomskiej i innych. Prace dzieci były wystawione w sali stowarzyszenia. W projekcie uczestniczyło ponad 250 dzieci oraz dorosłych. Projekt przyczynił się do wzrostu zainteresowania czytelnictwem wśród dzieci poprzez zabawy z książką, uwrażliwienie dzieci na ilustracyjny aspekt książki dziecięcej.

Zapraszamy do obejrzenia więcej zdjęć tutaj.


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”