• Łukasz Ciepliński ps. "PŁUG"
  • Adam Lazarowicz ps. "KLAMRA"
  • Mieczysław Marian Kawalec ps. „Iza”, „Żbik”, „Psarski”, „Stanisławski
  • Józef Rzepka, ps. Krzysztof, Rekin, Stefan, Znicz
  • Franciszek Błażej ps. "Tadeusz"
  • Józef Batory ps. "August"
  • Karol Chmiel, ps. "Grom"
  • Helena Żurowska – bieszczadzka „Inka”

Żołnierze niezłomni, bohaterowie naszej Ziemi

Projekt edukacyjno - patriotyczny skierowany do harcerzy i instruktorów organizacji harcerskich regionu podkarpackiego (ZHR, ZHP i inne).

Celem projektu jest zainspirowanie i zachęcenie harcerzy do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł i doskonalenia umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi. Przedsięwzięcie będzie propagować i pogłębiać wiedzę o działalności oddziałów II Konspiracji w latach 1944-196, odbędą się: Konkurs historyczny "Żołnierze niezłomni, bohaterowie naszej Ziemi", 3 dniowy biwak "Śladami żołnierzy wyklętych", Warsztat edukacyjny Żołnierze wyklęci na Podkarpaciu oraz powstanie strona internetowa o żołnierzach wyklętych. Więcej informacji o włączeniu się w projekt na stronie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój jako organizacja założona przez instruktorów ZHP, ma statutowy obowiązek działania na rzecz harcerstwa, podejmuje wiele inicjatyw skierowanych do harcerzy z powiatów bieszczadzkiego i leskiego.

Plakat projektu

                                

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Projekt pt. "Żołnierze niezłomni, bohaterowie naszej Ziemi" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.