• Łukasz Ciepliński ps. "PŁUG"
  • Adam Lazarowicz ps. "KLAMRA"
  • Mieczysław Marian Kawalec ps. „Iza”, „Żbik”, „Psarski”, „Stanisławski
  • Józef Rzepka, ps. Krzysztof, Rekin, Stefan, Znicz
  • Franciszek Błażej ps. "Tadeusz"
  • Józef Batory ps. "August"
  • Karol Chmiel, ps. "Grom"
  • Helena Żurowska – bieszczadzka „Inka”

Konkurs historyczny "Żołnierze niezłomni, bohaterowie naszej Ziemi"

Ogłoszenie o konkursie.

 Ogłaszamy konkurs

 

Konkurs historyczny "Żołnierze niezłomni, bohaterowie naszej Ziemi".

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój przy współudziale Komendy Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku

 

Przedmiot konkursu: przygotowanie pracy na temat Żołnierzy Wyklętych związanych z Podkarpaciem. Związek ten dotyczył zarówno Żołnierzy Wyklętych walczących na Podkarpaciu, ale również osoby zatrzymane, sądzone, stracone czy pochowane w naszym regionie. Przedmiotem pracy będzie mogła być także sylwetka Żołnierza Wyklętego, który mieszkał na Podkarpaciu – czy to ukrywając się przed aresztowaniem, czy też osiadł tutaj po odbyciu kary więzienia.

 

Cel: kształtowanie postaw patriotycznych wśród zuchów, harcerzy i instruktorów organizacji harcerskich regionu podkarpackiego.

 

Adresaci konkursu: zuchy, harcerze, instruktorzy organizacji harcerskich działających na Podkarpaciu.

 

Tematyka pracy: powinna dotyczyć postaci wybranego dowódcy, żołnierza, oddziału, formacji, wybranego wydarzenia – bitwy, procesu, stracenia itp.

 

Forma: wymagana elektroniczna forma pracy. Wielkość pracy – max 4 arkusze A4 (czcionka komputerowa Times New Roman 12, akapit 1,5 wiersza). Praca może być uzupełniona załącznikami o dowolnym charakterze – prezentacjami multimedialnymi, zestawami fotografii, filmami itp. Wymagane pisemne, własnoręczne oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie materiału w publikacjach, stronach internetowych.

 

Termin przekazania prac: do 9 października elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój ul. W. Pola 1, 38-600 Lesko (decyduje data stempla).

 

Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój i Komendę Hufca Bieszczadzkiego ZHP. Oceniane będą: wartość historyczna, przekaz, wartość merytoryczna, sposób przedstawienia, ujęcie dowodów źródłowych.  Najlepsze prace zostaną ocenione i nagrodzone. Pierwszych 15 uczestników zostanie uhonorowanych w formie nieodpłatnego udziału w 3 dniowym biwaku "Śladami żołnierzy wyklętych". Pozostali otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

 

Informacja o wynikach ukaże się na stronie www.seir.pl w dniu rozstrzygnięcia konkursu 13 października 2017 r.

 

Konkurs przeprowadzony jest w ramach projektu "Żołnierze niezłomni, bohaterowie naszej Ziemi", który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

 

 

 

 

Projekt pt. "Żołnierze niezłomni, bohaterowie naszej Ziemi" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.