• Łukasz Ciepliński ps. "PŁUG"
  • Adam Lazarowicz ps. "KLAMRA"
  • Mieczysław Marian Kawalec ps. „Iza”, „Żbik”, „Psarski”, „Stanisławski
  • Józef Rzepka, ps. Krzysztof, Rekin, Stefan, Znicz
  • Franciszek Błażej ps. "Tadeusz"
  • Józef Batory ps. "August"
  • Karol Chmiel, ps. "Grom"
  • Helena Żurowska – bieszczadzka „Inka”

Warsztaty edukacyjne w ramach projektu "Żołnierze wyklęci na Podkarpaciu"

Zajęcia prowadzone od września do grudnia br. Spotkania z historią inspirowane opowieścią, piosenką, zabawą w duchu patriotycznym. Zajęcia poprowadzili instruktorzy harcerscy.

Zapraszamy do odwiedzenia zdjęć w galerii.

Projekt pt. "Żołnierze niezłomni, bohaterowie naszej Ziemi" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.